Laden

Gezinshuis 2getR

2getR biedt een thuis aan kinderen en jongeren die door omstandigheden niet kunnen opgroeien bij hun eigen ouders.

Iedereen die komt wonen in ons gezinshuis, wordt opgenomen als gezinslid. Wij hebben plaats voor 5 kinderen.

De gezinshuisouders vormen de vaste basis en bieden professionele begeleiding. Met alle gezinsleden samen vormen we Gezinshuis 2getR.

Wij nemen geen nieuwe cliënten meer aan in ons gezinshuis. Kijkt u eens op www.platformgezinshuizen.nl wanneer u een plaats zoekt voor een jongere.

Gezinshuis 2GetR

Het is natuurlijk heel heftig voor een kind om niet op te kunnen groeien bij de eigen familie. Er is meestal veel gebeurd voordat er besloten wordt dat het beter is om op te groeien op een andere plek dan thuis. In ons gezinshuis is oog voor alle onrust en emoties die dat met zich mee brengt. Er is aandacht voor wat ieder kind nodig heeft. Wij willen graag een stabiele, fijne woonplek bieden aan uit huis geplaatste kinderen en jongeren, en bieden daarbij alle hulp en begeleiding die nodig is. We bouwen zo mogelijk een goed contact op met de ouders en het netwerk van de kinderen.

De kernwaarden van Gezinshuis 2getR

De 3 kernwaarden die passen bij ons gezinshuis zijn: stabiliteit, verbondenheid en professionaliteit.

Stabiliteit


Wij bieden de kinderen stabiliteit door er te zijn voor hen, er is 24 uur per etmaal minimaal een van de gezinshuisouders beschikbaar om het kind op te vangen, te begeleiden. Onze manier van werken is consequent, betrouwbaar en betrokken.

Verbondenheid


Vanuit onze betrokkenheid voelen we ons verbonden met de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat betekent dat we er zíjn voor de kinderen, in voor- en tegenspoed. Dat wil niet zeggen dat onze aanpak altijd precies de wil van het kind is. Dat betekent wél dat we onze keuzes bewust maken, verbonden met het kind en vanuit professionaliteit.

Professionaliteit


Wij hebben kennis en kunde in huis en houden dit bij. Wij volgen trainingen, cursussen en een studie m.b.t. specifieke gedragsproblematiek en trauma-gerelateerd gedrag. Daarbij werken we samen met orthopedagogen in verband met hun specifieke expertise.

Onze werkwijze

Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de kinderen om hun doelen te bereiken. Wij maken gebruik van aspecten uit een aantal methodieken, o.a. onderdelen uit SOVA-trainingen, spelbegeleiding, de stabilisatiemethode van Arianne Struik,  fasetherapie, cognitieve gedragstherapie, en het Vlaggensysteem met het oog op de seksuele ontwikkeling.

 

Bovenal bieden we de kinderen naast onze kernwaarden een betrouwbaar en prettig leefklimaat. Wij vinden humor, plezier en wederzijds respect van belang in het dagelijks leven.