Laden

Privacy

Vuistregels

Gezinshuis 2getR heeft vuistregels gekregen van de gemeente om zich aan te houden waar het gaat om omgaan met de privacy van de cliënt.

 

Rechten

Jongeren kunnen kijken op https://privacy.jeugdconnect.nl/ hoe er met gegevens omgegaan moet worden door instanties.

Volwassenen kunnen voor meer informatie kijken op: https://www.rijksoverheid.nl

Dossier

Het gezinshuis maakt bij iedere aanmelding een online dossier in mExtra. 

mExtra werkt volgens ‘Privacy by design‘ principe en voldoet aan NEN7510 & ISO27002. In het online dossier worden alleen noodzakelijke persoonsgegevens van het kind vastgelegd. Verder bewaart het gezinshuis informatie die nodig is voor de hulpverlening. Het gaat om de beschikking, ons plan, evaluaties, gespreksverslagen, rapportage van school en aanvullende hulpverlening en andere correspondentie.

Toegang tot het dossier

De gezinshuisouders hebben toegang tot het dossier, evenals eventuele ingehuurde pedagogisch medewerkers. Ook kan iemand die de kwaliteit van de hulpverlening controleert, indien noodzakelijk, in het dossier kijken.

Informatie doorgeven

Het gezinshuis mag geen informatie doorgeven aan derden. Dit gebeurt in principe alleen met toestemming van degene waarover de informatie gaat. In de wet is een aantal situaties beschreven waarin wel zonder toestemming gegevens mogen worden verstrekt.

 

Beeldmateriaal

Het gezinshuis gaat zorgvuldig om met het maken van foto’s, film en andere beeldmateriaal. Dit zal nooit zonder toestemming van de betrokkenen verspreid worden. Op onze website staan geen foto’s omdat wij de privacy van de bewoners respecteren. 

 

Bewaartermijn

Het dossier wordt 15 jaar bewaard en daarna vernietigd, tenzij het volgens de wet langer bewaard moet worden.

Inzien dossier

De wettelijke vertegenwoordiger van een cliënt jonger dan 16 jaar heeft recht op inzage. Als een jongere 16 jaar of ouder is, kan de wettelijke vertegenwoordiger het dossier alleen inzien, wanneer de jongere daarvoor toestemming geeft. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zelf inzage vragen.

Correctie van gegevens

Als je meent dat er onjuiste, niet relevante of onvolledige gegevens zijn opgenomen, kun je verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering. Je kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij de gezinshuisouders.

 

Vernietiging van gegevens

Jongeren en hun ouders kunnen vragen om vernietiging van de gegevens. Je kunt ook vragen om de vernietiging door te geven aan alle instanties waarmee jouw gegevens gedeeld zijn. Als een ander persoon belang heeft bij het bewaren van de gegevens of als vernietiging volgens de wet niet mag, kan het gezinshuis hier niet aan voldoen.