Laden

Heb je belangstelling en denk je dat Gezinshuis 2getR een geschikte plek is om op te groeien, dan kun je bellen of mailen met de vraag of er momenteel plaats is in het gezinshuis.

Wanneer er een plek vrij is of binnenkort vrij komt, wordt er op basis van de dan bekende informatie ingeschat of het gezinshuis kan bieden wat het kind nodig heeft.

 

Kennismaking

Op basis van de eerste inschatting wordt er een kennismakingsgesprek gepland met de jeugdige en diens ouder(s)/voogd. Is er een eerste klik, dan wordt er verder gekeken of er sprake is van een goede match. De kennismaking beperkt zich niet tot een gesprek met ouder(s)/voogd en kind, maar kan inhouden dat de jeugdige meerdere malen op bezoek komt in het gezinshuis.

 

Matching

Gezinshuis 2getR vindt een goede matching heel belangrijk. Er wordt daarom zorgvuldig gekeken of het gezinshuis een passende plek is voor het kind.

Over de match tussen het kind en de gezinsleden van het gezinshuis wordt advies gevraagd aan K2O (‘Van Kuijk en Klein ondersteuning bij opvoeden’).

Het gezinshuis kan informatie opvragen over de jeugdige ten behoeve van een zorgvuldige matching. Wanneer zowel de jeugdige als het gezinshuis denken dat er sprake is van een goede match, kan de jeugdige worden aangemeld.

 

Aanmelden

Voor het wonen in een gezinshuis is een beschikking nodig.

Ouders of plaatsers kunnen terecht bij het plaatselijke CJG of wijkteam voor een aanmelding bij het gezinshuis. Vervolgens kan de jeugdige aangemeld worden bij het gezinshuis. Aanmelding kan ook gedaan worden door bijvoorbeeld CJG of (gezins-)voogd.

Na aanmelding wordt een plaatsingsgesprek gepland. Ouder(s) en kind krijgen een map toegestuurd met daarin een folder ‘privacy, vertrouwenspersoon en klachten’.

 

Start hulp

Naar aanleiding van het plaatsingsgesprek wordt een behandelingsplan opgesteld.  Gezinshuis 2getR gaat uit van de krachten in het kind en wil van hieruit werken.

Samen met het kind en diens betrokkenen, zoals ouder(s), (gezins-)voogd, hulpverleners etc., worden de doelen geformuleerd en wordt beschreven op welke manier we deze doelen willen gaan bereiken en welke afspraken we hierover maken. De afspraken over eventuele contacten met overige hulp- en zorgverlening worden ook opgenomen in het plan.

 

Erkend zorgaanbieder

Gezinshuis 2getR heeft een erkenning als zorgaanbieder voor de regio’s West-Brabant-West (WBW) en West-Brabant-Oost (WBO).

Onder WBW vallen de volgende gemeenten: Bergen Op Zoom, Etten-Leur, Haldeberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert.

Onder WBO vallen de volgende gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem.