Laden

Info voor ouders/verzorgers

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. De kracht van een gezinshuis is dat er zoveel mogelijk geleefd wordt als in een gewoon gezin, met professionele opvoeders die 24/7 beschikbaar zijn. In een gezinshuis wonen meestal meerdere uit huis geplaatste kinderen. 

 

Waarom?

De overheid wil dat kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een normale gezinssituatie. Als dat niet thuis kan, wordt er gezocht naar een goed alternatief. Een van de mogelijkheden is een gezinshuis. In een gezinshuis wordt structuur, veiligheid en geborgenheid geboden. Vaak is er sprake van complexe problematiek. De gezinshuisouders bieden professionele begeleiding.

Wat doet Gezinshuis 2getR?

Wij gaan uit van de krachten en talenten in het kind. Er is oog voor het kind als uniek individu. Ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd, mag rekenen op onze warme betrokkenheid én professionaliteit. 

Onze professionaliteit combineren we met de vanzelfsprekendheid van een bestaand gezin. Het welzijn van het kind staat bovenaan. Wij hechten waarde aan een open communicatie met de ouders, de familie van het kind.

Wij bieden een stabiele, fijne woonplek, met daarbij alle hulp en begeleiding die nodig is. In ons gezinshuis heeft iedereen een eigen kamer en er is tijd en ruimte voor hobby’s, schoolwerk, bijbaan, familiebezoek, vrienden enzovoorts. 

Wie zijn de gezinshuisouders?

Ineke en Ingrid zijn de gezinshuisouders. Zij hebben allebei ruim 20 jaar in het onderwijs gewerkt en zijn vele jaren geleden gestart met pleegzorg. Van daaruit zijn zij zich verder gaan specialiseren in het opvangen en begeleiden van kinderen met complexe problematiek. Ineke heeft de studie speciaal onderwijs gevolgd en Ingrid studeert psychologie. Dit alles maakt dat beide gezinshuisouders zich goed kunnen inleven in de wereld van het kind en kennis van zaken hebben. Zij hebben brede ervaring in het werken in de jeugdhulpverlening. Ineke en Ingrid vinden het beiden van groot belang om een goed contact en een open communicatie te onderhouden met de ouders, familie, netwerk van het kind.